Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
GIỚI THIỆU BAN GIÁM HIỆU RSS RSS

Ban Giám hiệu

 

1. Thầy: Nguyễn Khoa Đông – Năm sinh: 1969

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Email: 

Điện thoại: 0908186215

 

2. Thầy: Nguyễn Duy Dũng – Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn

Email: Nguyenduy.lqc@gmail.com

Điện thoại: 0918511833