Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
TÀI NGUYÊN Tài liệu tham khảo tổ Tiếng Anh - Nhạc - Họa - TD RSS RSS

Ma trận, đề cương ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

Các em học sinh download ở File đính kèm
File 1: Đề cương ôn tập vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018
File 2: Ma trận tiếng anh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018
File 3: Ma trận tiếng anh không chuyên năm học 2017-2018
File 4: Ma trận tiếng anh chuyên năm học 2017-2018
FILE ĐÍNH KÈM  
TIN CŨ HƠN