Friday 22/02/2019
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
VĂN BẢN Văn bản nhà trường  

Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: 12/05/2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 26/05/2016

BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CB-GV-NV TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Ngày đăng: 31/08/2015

BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG HS CỦA TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Ngày đăng: 24/08/2015

Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2014-2015

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD-ĐT theo công văn số 853/PGDĐT ngày 17/11/2014 về việc hướng dẫn kiểm tra HK1, năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

Ngày đăng: 15/12/2014

Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: 04/10/2014

Quy tắc ứng xử của CB-GV-NV trường THCS Lê Quang Cường năm học: 2014-2015

Ngày đăng: 03/10/2014

Quy chế Website trường THCS Lê Quang Cường

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang Web của Trường THCS Lê Quang Cường.

Ngày đăng: 24/09/2013


TIN MỚI NHẤT  
LIÊN KẾT LOGO  
LIÊN KẾT WEBSITE