Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
HỌC SINH Thời khoá biểu học sinh  

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG ÁP DỤNG 5/3/2018

Ngày đăng: 03/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG SÁNG VÀ CHIỀU ÁP DỤNG 22/1/2018

Ngày đăng: 22/01/2018

Thời Khóa Biểu Học Sinh Toàn Trường, sáng và chiều Áp Dụng Từ 2/1/2018

Ngày đăng: 01/01/2018

Thời Khóa Biểu Theo Lớp Áp Dụng Từ 2/1/2018

Các em lưu ý thời khóa biểu áp dụng từ 2/1/2018

Ngày đăng: 01/01/2018

Thời khóa biểu áp dụng từ 11/9/2017

Các em HS chú ý thực hiện

Ngày đăng: 10/09/2017

Thời khóa biểu học sinh năm học 2017 - 2018

Các em học sinh chú ý thực hiện. Áp dụng từ ngày 21 tháng 8 năm 2017

Ngày đăng: 20/08/2017

Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ 06/02/2017

Các em học sinh chú ý thực hiện

Ngày đăng: 04/02/2017

Thời khóa biểu HKII năm học 2016 - 2017

Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2017

Ngày đăng: 02/01/2017

Thời khóa biểu HKI năm học 2016 - 2017

Áp dụng từ 12 tháng 9 năm 2016

Ngày đăng: 11/09/2016


TIN MỚI NHẤT  
LIÊN KẾT LOGO  
LIÊN KẾT WEBSITE