Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
HỌC SINH Kết quả học tập  

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP QUỐC GIA MÔN TOÁN VÀ VẬT LÝ TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 27/03/2017

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI IOE CẤP TỈNH NĂM HỌC: 2016-2017

Ngày đăng: 20/02/2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 06/02/2017

Quyết định số 02/QĐ-PGDĐT về việc công nhận học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 và học sinh đạt giải Olympic 27/4 lớp 6, 7, 8 nguồn năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 11/01/2017

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐẠT GIẢI CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TP NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 30/03/2016

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HS ĐẠT GIẢI KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 29/03/2016

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HSG CUỘC THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TP NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 18/03/2016

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HSG CUỘC THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TP NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 17/03/2016

KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 14/03/2016


TIN MỚI NHẤT  
LIÊN KẾT LOGO  
LIÊN KẾT WEBSITE